Jury

Den opartiska jurygruppen består av representanter för Alvargalans vänner samt representanter från respektive prisgivare, som bara har formell rösträtt i sin egen priskategori.

Det är prisgivarna som utser de nominerade i respektive kategori. Jurygruppens uppgift är att utvärdera och fastställa motiveringar för de nominerade.

Juryn utser vinnarna i alla priskategorier förutom Skellefteå kommuns pris Årets företag, där kommunstyrelsens arbetsutskott utser vinnaren.

Kriterier

Varje prisgivare utformar sina egna ramar/kriterier för priset men följande kriterier måste tas hänsyn till:

• Nominerade ska verka inom Skellefteå kommun.

• Stor vikt ska läggas vid mångfaldsperspektiv. Våga tänka nytt och utanför ramarna. Sträva efter ett så brett perspektiv som möjligt vid nomineringarna.

• Nominerade och pristagare får inte väljas för sitt medlemskap/icke medlemskap i vissa föreningar.

• Nominerade företag ska verka positivt för Skellefteås utveckling, med målet att nå 80 000 invånare år 2030.

Årets tjänsteföretag

Presenteras av Region Västerbotten

Ett företag som på ett utmärkande sätt skapat attraktiva tjänster och visat hur man kan utveckla sin bransch eller hitta nya marknader genom att identifiera och möta tydliga behov.

Årets hållbara företag

Presenteras av Boliden

Ett företag som verkar för en hållbar produktion och utveckling, t ex genom en stark miljöprofil, närproducerade produkter eller att företaget tar ett aktivt samhällsansvar (CSR – corporate social responsibility).

Årets unga entreprenör

Presenteras av Ung företagsamhet, Sammes Stiftelse och Alimak 

Ung företagare, högst 30 år, som med utmärkt innovationsförmåga skapat en lönsam verksamhet med god potential.

Årets nykomling

Presenteras av Value & Friends 

Ett nytt företag som erbjuder produkter eller tjänster. Företaget ska ha en långsiktig utvecklingspotential, vara en god förebild för andra nystartade företag eller för de som funderar på att ta steget och starta företag.

Årets exportföretag

Presenteras av Västerbottens Handelskammare och ABB

Ett företag som lyckats etablera sina produkter eller tjänster på en internationell marknad, eller visat hur man vidare kan expandera en redan befintlig närvaro.

Årets Handelsföretag

Presenteras av Diös Fastigheter, Skellefteå Handel och Visit Skellefteå

Ett företag inom detaljhandel, butik, e-handel eller liknande som visat hur man kan skapa nya möjligheter och öka försäljningen genom innovationer, nytänkande och mod.

Årets tillväxtföretag

Presenteras av Bright Redovisning & Revision och Almi

Ett företag som under året lyckats kombinera en tydlig tillväxt och ökad personalstyrka med lönsamhet och hållbar utveckling.

Årets innovationsföretag

Presenteras av Idéforum och Railcare

Ett företag som vågat att prova nya idéer, utvecklat en tjänst, produkt eller upplevelse med hjälp av nya digitala lösningar och teknik.

Årets varumärke

Presenteras av Marknadsföreningen och ATEA 

Ett företag som under året arbetat strategisk och målmedvetet för att utveckla sitt varumärke och därmed utgör en inspirationskälla och ett föredöme för andra företagare i bygden.

Årets småföretag

Presenteras av Länsförsäkringar Västerbotten

Ett företag med högst 9,5 anställda som genom sin verksamhet under året visat på god entreprenörsanda och en inspirerande verksamhetsutveckling.

Årets profil

Presenteras av Norran

En person som med sina visioner och ett inspirerande sätt haft en positiv inverkan inte enbart på sin egen verksamhet utan också̊ på andra Skellefteåbor – och / eller Skellefteå som plats.

Årets företag

Presenteras av Skellefteå kommun 

Ett företag som på ett särskilt sätt gjort nytta för Skellefteå och inspirerat andra. Företaget har en hållbar utveckling, arbetar för mångfald på̊ arbetsplatsen och har ett tydligt jämställdhetsperspektiv.