Årets tema World Wide Skellefteå

Dagsprogrammet och kvällens Alvargala kommer att ha det gemensamma temat World Wide Skellefteå. Temat tar avstamp i de miljardetableringar och den intensiva expansion som har gjort Skellefteå både omtalat och attraktivt på en internationell spelplan. Numera möter vi människor och idéer från hela världen mitt i vår vardag och vårt internationella utbyte har aldrig varit större. Vad betyder de nya möjligheterna för människor och näringsliv i Skellefteå – och hur tar vi tillvara på dem? Vilken roll kan Skellefteå ha ur ett internationellt perspektiv i framtiden? Under Alvar 2023 krokar vi arm, för att tillsammans omfamna och maximera våra nya möjligheter.

Dagsprogrammet arrangeras av Skellefteå kommuns näringslivskontor och biljetter kan antingen köpas separat, eller som en del av ett paket där även biljett till Alvargalan ingår.

Pris enbart dagen: 395kr exklusive moms
Kombibiljett dag och kväll: 2195 exklusive moms

Program

Skellefteå, en av världens bästa städer?!

Miljardinvesteringar, framtidstro och byggboom har gjort Skellefteås framfart till ett samtalsämne i hela Sverige. Hela norra Sveriges uppmärksammas i både nationell och internationell media och amerikanska Time Magazine utnämnde ju faktiskt Skellefteå till en av de bästa städerna i världen 2022. Kan det verkligen stämma? Gör man en höna av en fjäder? Eller har det kanske gått precis lika bra som vi förväntat oss?

Under detta pass får vi perspektiv på var Skellefteå befinner sig idag och hur vi kan ta tillvara den uppmärksamhet som framgångarna skapar.

 

Framtidens Skellefteå – hur det kommer att se ut?

Skellefteå utvecklas och planerna för den närmsta tiden börjar utkristallisera sig. Men hur kommer Skellefteå att se ut om tio år – eller tjugo? Vad är egentligen rimligt att tro? Vi lyssnar till talare som med olika perspektiv ger sin syn på åt vilket håll Skellefteå borde sträva för att utvecklas. Om vi nu vill det?

 

Naturtillgångar som effektiv tillväxtmotor

Vi bor och verkar i en del av landet som har tillgång till energiproduktion och naturresurser som resten av landet och andra delar i världen kastar avundsjuka blickar på. Hur kan vi maximera möjligheterna att ta tillvara de förutsättningar som finns i vår närhet? Vad gör vi redan bra och vad bör förändras för att optimera sättet som vi tar tillvara våra möjligheter?

Panelsamtal med representanter för energibranschen och gruvnäringen.

 

Inblick: Förlåt för alla jobb.

Skellefteås industriboom kommer att kräva tusentals inflyttade människor på bara några år. Vad händer när även flera andra platser i norra Sverige står inför samma utmaningar och stora rekryteringsbehov? Vad gör vi för att locka hit rätt kompetenser och hur har andra platser i Sverige och världen lyckats med sin kompetensförsörjning?

Vi får höra mer om bland annat Basecamp, en plattform för kompetensattraktion, och samtalar med företag som delar med sig av sitt arbete och tankar.

 

She left you’ (Skellefteå) – our new hometown.

Med internationella etableringar möter vi nu människor från alla möjliga delar av världen som har gjort Skellefteå till sitt nya hem. Men vad tänker de själva om Skellefteå? Hur är det egentligen att leva och jobba här? Vad är bäst och vad kan utvecklas? Och hur kan vi bli bättre på att välkomna och ta hand om alla som flyttar hit?

Inbjudna gäster berättar om varför de valde att flytta till Skellefteå och hur de upplever platsen.

OBS: Detta pass hålls på engelska

IMG 2100